POLITYKA INFORMACYJNA

Działając na podstawie Art. 111a Ustawy Prawo Bankowe, a takze Uchwały KNF nr 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Sędziszowie informuje, ze dokument "Informacja z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszniu w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie" jest dostępny publicznie w Centrali Banku Spółdzielczego w Sędziszowie przy ul. Leśnej 7 (w sekretariacie Banku) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Banku www.bs-sedziszow.pl.
 
                                                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie

Do pobrania:

 Polityka informacyjna w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

» powrót