Peldcaelsdz***

41

$

in

|

Zhdscbbdp***

18

$

in

|

Alle Spiele

(999)

  Kitty Living
  Ja
  Demo
  5142$
  Crystal Gems
  Nein
  Demo
  5516$
  Red Queen Blackjack
  Nein
  Demo
  5811$
  Havana Cubana
  Nein
  Demo
  5068$
  Tweety Birds
  Ja
  Demo
  5863$
  Treasure of the Pyramids
  Ja
  Demo
  5656$
  Lovely Smile
  Nein
  Demo
  5486$
  Relic Raiders
  Ja
  Demo
  5768$
  Spin’n Fruits
  Nein
  Demo
  5840$
  Prize of Paris
  Ja
  Demo
  5931$
  Monster Thieves
  Ja
  Demo
  5386$
  South Park
  Ja
  Demo
  5030$
  Spins of Fortune
  Nein
  Demo
  5921$
  Book of Domination
  Nein
  Demo
  5222$
  Adventures in Orbit
  Ja
  Demo
  5146$
  Mayan Gold
  Nein
  Demo
  5613$
  Royal Swan
  Ja
  Demo
  5560$

  Zasady i warunki

  1. Grając w 1 Win ("Kasyno"), użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w pełni rozumie i akceptuje niniejszy Regulamin.

  2. udział w działalności i grach Kasyna ("Gra") jest otwarty tylko dla mieszkańców tych jurysdykcji, w których taki udział jest legalny i nie jest zabroniony. Udział w Grze jest nieważny wszędzie tam, gdzie jest to prawnie zabronione.

  3. kasyno jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich zgodnie z jurysdykcją, w której dana osoba przebywa. Użytkownik może brać udział w grach hazardowych tylko wtedy, gdy jest to legalne w świetle prawa kraju, z którego się loguje. Użytkownik musi zrozumieć i zgodzić się z tym, że nie możemy udzielać porad prawnych ani gwarancji. Aby korzystać z tej usługi, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

  4. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto rzeczywiste. Zamknięte zostaną konta wielokrotne. Gracze rejestrujący wiele kont (w tym konta z różnymi danymi osobowymi) nie są uprawnieni do otrzymywania wygranych, a wszystkie wypłaty zostaną anulowane.

  5. 1 Win zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub gry każdemu klientowi. Usługi w zakresie gier interaktywnych nie będą udostępniane osobom fizycznie znajdującym się w kraju, w którym są one zabronione. Jeśli fizycznie znajdujesz się w takiej jurysdykcji, nie wolno Ci korzystać z Interaktywnych Usług Grania ani oglądać żadnych reklam związanych z Interaktywnymi Usługami Grania.

  6. spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących prawa użytkownika do udziału w grze, ani też jej pracownicy, licencjodawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, agencje reklamowe, promocyjne lub inne, partnerzy medialni, agenci lub sprzedawcy detaliczni nie są upoważnieni do składania takich oświadczeń lub zapewnień.

  7. pracownicy Spółki, jej licencjobiorcy, dystrybutorzy, hurtownicy, podmioty powiązane, agencje reklamowe, promocyjne i inne, partnerzy medialni, sprzedawcy detaliczni oraz ich najbliższe rodziny nie mogą uczestniczyć w Grze.

  8. Gra służy wyłącznie celom rozrywkowym. Do gry nie jest konieczny ani wymagany żaden zakup. Jeśli chcesz, możesz grać w Grę bez stawiania jakichkolwiek pieniędzy. Uczestnictwo w Grze odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Grając w grę, użytkownik potwierdza, że nie uważa gry ani kasyna za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieuczciwe ani niestosowne.

  9. wstęp do kasyna jest dozwolony wyłącznie w celach rozrywkowych i nieprofesjonalnych. Jakikolwiek inny dostęp, użytkowanie lub ponowne wykorzystywanie kasyna lub strony internetowej jest surowo zabronione.

  10. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z dowolnego powodu, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Saldo na koncie użytkownika w momencie takiego anulowania może zostać zapisane na jego rzecz. Firma zastrzega sobie jednak prawo, według własnego uznania, do unieważnienia wszelkich wygranych i przepadku środków na koncie kasynowym użytkownika w dowolnych okolicznościach, w tym:

  10.1 Jeżeli istnieją dowody na to, że Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne Konto Casino;

  10.2 Jeżeli imię i nazwisko na koncie Casino nie zgadza się z imieniem i nazwiskiem na karcie kredytowej (kartach kredytowych), której użyto do dokonania zakupów na koncie Casino;

  10.3 Jeśli użytkownik weźmie udział w promocji Kasyna i dokona wypłaty środków przed spełnieniem wymogów danej promocji;

  10.4. Podania przez Użytkownika fałszywych lub wprowadzających w błąd danych rejestracyjnych, danych konta lub danych identyfikacyjnych;

  10.5. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni;

  10.6 Jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym uczestnictwo w Grze jest prawnie zabronione;

  10.7 Czy Użytkownik (umyślnie lub nieumyślnie) pozwolił komuś innemu grać na swoim Koncie Kasynowym;

  10.8 Jeżeli nie grasz w kasynie indywidualnie, wyłącznie dla własnej rozrywki (tzn. grałeś zawodowo lub z innymi graczami w ramach klubu, grupy itp;

  10.9 Jeśli użytkownik zostanie skazany za oszustwo lub jeśli Spółka stwierdzi, że użytkownik zastosował lub wykorzystuje system (w tym maszyny, komputery, oprogramowanie lub inne zautomatyzowane systemy) zaprojektowany specjalnie w celu ominięcia Kasyna;

  10.10 Jeżeli okaże się, że użytkownik nadużywa bonusów, gra w strategie bez ryzyka lub o niskim ryzyku w celu wycofania środków promocyjnych; w szczególności: Podczas gry z aktywną premią graczowi nie wolno angażować się w żadne działania, które dają mu wyraźnie nieuczciwą przewagę. Działania takie obejmują m.in:
  ⦁ Opóźnianie darmowych obrotów w dowolnych grach, w tym darmowych obrotów i funkcji bonusowych, do późniejszego momentu, gdy nie spełnisz wymagań dotyczących zakładów.
  ⦁ Pozostawienie wysokich zakładów na stole, np. w blackjacku, i powrót do gry po wniesieniu zakładu bonusowego.
  ⦁ Graj za pieniądze bonusowe, aby zgromadzić wartość gry, przegraj pieniądze bonusowe, a następnie wypłać zgromadzoną wartość podczas gry za prawdziwe pieniądze.
  ⦁ Stosowanie strategii pozwalających na wykorzystanie błędów w oprogramowaniu.
  ⦁ Jeżeli stwierdzimy (na podstawie uzasadnionych dowodów), że transakcja, z którą jesteś związany, jest oszukańcza lub nielegalna (w tym między innymi zmowa między członkami i/lub użytkownikami sieci korzystającymi z naszych systemów lub innych systemów) lub może wiązać się z próbą prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa albo wiąże się lub może wiązać się z jakimkolwiek innym przestępstwem finansowym, możemy zatrzymać kwotę każdej takiej transakcji (oraz wszelkie wynikające z niej zyski, które w takim przypadku zostaną unieważnione) oraz każdej innej transakcji dokonanej przez Klienta (która może obejmować powiązany depozyt oraz wszelkie wynikające z niej zyski, które w takim przypadku zostaną unieważnione).

  10.11. Jeśli Spółka dowie się, że użytkownik grał w innym kasynie online w okolicznościach opisanych w punktach od 10.1 do 10.10 powyżej

  Depozyty będą przyjmowane wyłącznie na nazwisko Członka. Używanie instrumentów płatniczych w innej nazwie niż wskazana na Rachunku jest zabronione. W momencie wypłaty należy przedstawić kopie karty (kart) użytej do wpłaty, podpisane upoważnienie oraz dokumenty tożsamości.

  12. Przed realizacją wypłaty wymagany jest jednorazowy przelew wpłaty (wpłat).

  13. Gra jest dozwolona tylko w imieniu członka. Gra w imieniu rzeczywistego beneficjenta jest niedozwolona. Jeśli nie uda się przeprowadzić weryfikacji, konto użytkownika zostanie zablokowane.

  14. płatności będą zawsze wysyłane na konto metody płatności użytej do wpłaty, jeśli tylko będzie to możliwe. Kasyno zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, jaką metodą możesz otrzymać wypłatę. Płatności będą dokonywane wyłącznie na konta, które są kontrolowane i stanowią własność Członka.

  Może być wymagane podanie źródła pochodzenia funduszy i aktywów. Członkowie mogą być również zobowiązani do przedstawienia dowodów potwierdzających, w jaki sposób został sfinansowany jeden lub więcej instrumentów płatniczych wykorzystanych do zasilenia rachunku.

  16. W przypadku, gdy Spółka podejrzewa oszustwo lub nieuczciwą działalność ze strony Użytkownika lub gdy którakolwiek z płatności Użytkownika zostanie obciążona, Spółka ma prawo do zatrzymania z konta Użytkownika wszelkich kwot przekraczających pierwotny depozyt oraz, jeśli Spółka uzna to za konieczne, do podjęcia kroków prawnych w celu odzyskania wszelkich płatności należnych od Użytkownika. Użytkownik zgadza się w pełni uregulować wszystkie płatności i opłaty należne Spółce lub dostawcom płatności w związku z korzystaniem przez niego z Kasyna Online. Użytkownik zgadza się również nie dokonywać żadnych Obciążeń Zwrotnych ani nie zrzekać się lub w inny sposób wycofywać jakiejkolwiek ze swoich Depozytów, a w każdym przypadku wszystkie wygrane przepadną, a Użytkownik zwróci i zrekompensuje Spółce wszelkie takie nieopłacone Depozyty, w tym wszelkie koszty poniesione przez Spółkę w związku ze zbieraniem Depozytów.

  17. Przyjmując nagrodę i/lub wygraną od Spółki, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez prawo.

  18. W przypadku sporu dotyczącego wyniku gry, Użytkownik musi złożyć skargę na piśmie do Spółki w ciągu czternastu (14) dni. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikiem wyświetlonym w oprogramowaniu kasyna a wynikiem wyświetlonym na serwerze kasyna, wynik wyświetlony na serwerze kasyna będzie oficjalnym i decydującym wynikiem gry.

  19. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie stosowne podatki od nagród i/lub wygranych otrzymanych od Spółki.

  20. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, do dodawania nowych aktywności lub gier do Kasyna lub do zaprzestania jakiejkolwiek aktywności lub gry w Kasynie w dowolnym czasie.

  21. Jeśli użytkownik nie uzyska dostępu do swojego konta w kasynie przez okres 180 dni, saldo konta przepadnie na rzecz Spółki. Wszystkie konta, które są nieaktywne przez okres 6 miesięcy, zostaną uznane za nieaktywne i zostaną zamknięte. W przypadku złożenia wniosku o ponowne otwarcie konta, saldo zostanie przywrócone.

  22. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swojego numeru konta i hasła. Użytkownik nie może zezwalać innym osobom lub podmiotom trzecim, w tym między innymi nieletnim, na korzystanie z konta lub jego ponowne wykorzystywanie, uzyskiwanie dostępu i/lub wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów lub informacji na Stronie, przyjmowanie jakichkolwiek nagród lub udział w Grach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zakupy i/lub straty, które mogą wystąpić na jego Koncie.

  23. Firma nie jest zobowiązana do utrzymywania jakichkolwiek nazw użytkowników lub haseł, jeśli gracz zgubi, zapomni, straci lub nie będzie w stanie uzyskać dostępu do Kasyna, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem błędu Firmy.

  24. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie komputera lub Internetu lub próby uczestnictwa w grze przez Gracza przy użyciu metod, środków lub sposobów nie przewidzianych przez Spółkę.

  25. Jeśli użytkownik oszukuje lub próbuje oszukać grę, lub wygłasza fałszywe i/lub złośliwe komentarze na temat działalności Spółki, Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia jego działań, wraz z jego tożsamością i adresem e-mail, oraz do przekazania tych informacji innym kasynom, bankom, firmom obsługującym karty kredytowe i odpowiednim władzom.

  26. zabezpieczasz i chronisz spółkę, jej pracowników, członków zarządu, dyrektorów, licencjodawców, dystrybutorów, hurtowników, podmioty stowarzyszone, agencje reklamowe i inne, partnerów medialnych, agentów i odsprzedawców przed wszelkimi kosztami, wydatkami, odpowiedzialnością i szkodami wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z: (i) wejścia, korzystania lub ponownego korzystania ze strony internetowej; (ii) korzystania z jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej; (iii) wejścia, korzystania lub ponownego korzystania z serwera kasyna; (iv) udziału w grze; lub (v) przyjęcia jakiejkolwiek nagrody.

  27. 1 Win jest nazwą handlową Spółki, a użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do niniejszych Warunków ani żadnych innych warunków, grafik, tekstów, koncepcji lub metod poprzez korzystanie z Witryny i materiałów na niej zawartych.

  28 Materiały z Gry (uzyskane drogą elektroniczną lub w inny sposób) są automatycznie nieważne, jeśli zostały w jakikolwiek sposób sfałszowane, uszkodzone, podrobione, zmienione lub naruszone, jeśli są nieczytelne, powielone mechanicznie lub elektronicznie, uzyskane poza autoryzowanymi kanałami lub jeśli zawierają błędy drukarskie, produkcyjne, typograficzne, mechaniczne, elektroniczne lub inne. Odpowiedzialność za wadliwe materiały do zabawy jest ograniczona do ich wymiany.

  29 Wszystkie materiały przesłane w celu zgłoszenia nagrody stają się własnością Spółki i nie będą zwracane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zagubioną, spóźnioną, nieczytelną, niekompletną, uszkodzoną, okaleczoną, błędnie skierowaną lub niewłaściwie przekazaną pocztę, wnioski o nagrody lub zgłoszenia.

  30. Po dokonaniu zakupu zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną. Radzimy posiadaczowi karty wydrukować wszystkie szczegóły transakcji, zasady gry, zasady anulowania i warunki płatności, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i dyskusji, oraz przechowywać je w łatwo dostępnym miejscu.

  31) Wszystkie zakłady muszą zostać wniesione za pośrednictwem interfejsu użytkownika udostępnionego przez 1 Win na naszych stronach internetowych. Obstawianie zakładów przez Internet w jakikolwiek inny sposób, w tym z wykorzystaniem "robotów", jest surowo zabronione. Jeśli zostanie wykryte użycie nieautoryzowanego oprogramowania klienta, zarząd zastrzega sobie prawo do wstecznego anulowania wszystkich zakładów, usunięcia konta gracza lub podjęcia innych odpowiednich działań.

  32. Wypłaty mogą podlegać opłacie manipulacyjnej w zależności od metody wypłaty. W przypadku, gdy gracz nie obróci wpłatą co najmniej raz przed żądaniem wypłaty, zostanie pobrana opłata manipulacyjna. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej z kwoty wypłaty.

  33. Jeśli nie będziesz w pełni zadowolony z otrzymanej usługi, rozpatrzymy Twoją sprawę i zwrócimy Ci pieniądze za zakupiony towar, pod warunkiem, że podany przez Ciebie powód będzie uzasadniony. Aby zażądać zwrotu pieniędzy, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków oraz do wprowadzenia lub modyfikacji dowolnej procedury w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zmiany takie będą wprowadzane według uznania kierownictwa kasyna i będą wprowadzane natychmiast. Takie zmiany proceduralne będą wprowadzane wyłącznie w interesie i dla bezpieczeństwa kasyna lub graczy.

  35. Zasady i warunki zawarte w niniejszym dokumencie stanowią kompletną, ostateczną i wyłączną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką oraz zastępują i łączą wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczące gry w Kasynie.

  36. gracze z następujących krajów nie mogą otworzyć u nas konta: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Bhutan, Brazylia, Kanada, Kajmany, Kolumbia, Guam, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Liban, Meksyk, Mołdawia, Antyle Holenderskie, Pakistan, Filipiny, Puerto Rico, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Wielka Brytania, Uzbekistan, Wyspy Dziewicze (USA).

  37. Niedopuszczalne jest używanie obraźliwego języka podczas pełnienia służby lub w stosunku do pracowników 1 Win. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad spowoduje zawieszenie przywilejów gry lub podjęcie innych działań, które mogą być wymagane przez 1 Win w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadami. Nie wolno używać niewłaściwego lub obraźliwego języka w odniesieniu do swojej nazwy użytkownika i/lub identyfikatora gracza, w tym między innymi wulgaryzmów, języka seksistowskiego lub rasistowskiego. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w każdej nazwie użytkownika lub ID gracza, która narusza niniejsze zasady oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne, aż do zamknięcia konta użytkownika włącznie. Jeśli utworzysz konto z obraźliwą nazwą użytkownika i/lub ID gracza lub zmienisz istniejącą nazwę użytkownika/ID na obraźliwą, Twoja nazwa użytkownika/ID może zostać zmieniona i zawieszona.

  Maksymalna kwota wypłaty dla jednego klienta w ciągu tygodnia wynosi 2 500 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku użycia innej waluty). 1 Win zastrzega sobie prawo do wypłaty wyższych wygranych w okresie kilku tygodni.

  39. Comp Points: Graj i zdobądź określoną liczbę Punktów Comp w zależności od wybranej gry i Twojego statusu VIP. 1000 Punktów Comp to równowartość 1 PLN w prawdziwych pieniądzach. Musisz obrócić swoimi zamienionymi Punktami Comp przynajmniej raz, zanim będziesz mógł ubiegać się o wygraną. Punkty Comp nie mają maksymalnej wypłaty! Złóż swój pierwszy depozyt już dziś i zdobądź nagrody 1 Win Comp!

  Ogólne warunki przyznawania premii

  W CZASIE, GDY bonus jest aktywny, MAKSYMALNA WAGER wynosi 10 PLN (lub równowartość, jeśli używasz innej waluty) NA SPIN lub WAGER. Dotyczy to wszystkich gier typu 1 Win. W interesie uczciwej gry, istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnego zakładu, jaki można postawić grając za pomocą bonusu (10 PLN to maksymalna kwota, chyba że podano inaczej). Poniższe zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich bonusów oferowanych w 1 Win Casino. Bonus zostaje zakończony, gdy wygrane z bonusu muszą zostać wypłacone lub gdy saldo konta spadnie do 0 PLN, a bonus zostanie usunięty z systemu.

  1. 1 Do korzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie gracze, którzy zarejestrowali konto rzeczywiste. Premie będą przyznawane tylko raz na gospodarstwo domowe i/lub na konto, zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. Jeśli zostanie otwarte drugie konto, zostanie ono zamknięte, a wszystkie bonusy i wygrane mogą zostać anulowane. Wymagamy również weryfikacji adresu e-mail.  Kliknij link weryfikacyjny w e-mailu powitalnym, który otrzymasz po zarejestrowaniu się (pamiętaj o sprawdzeniu skrzynki spamowej). Możesz też skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, który przeprowadzi proces weryfikacji w Twoim imieniu.

  2. każda oferta promocyjna jest dostępna tylko raz na osobę, gospodarstwo domowe, adres zamieszkania, adres e-mail, numer karty kredytowej i środowisko, w którym komputery są współdzielone (uniwersytet, bractwo, szkoła, biblioteka publiczna, miejsce pracy itp.)

  3. gracze muszą poprosić o bonus i otrzymać go przed dokonaniem pierwszej wpłaty. Prośby o bonusy po rozpoczęciu przez graczy obstawiania pierwszej wpłaty będą odrzucane.

  4. bonusy będą dopisywane do konta gracza wyłącznie jako kredyty kasynowe, chyba że ustalono inaczej.

  5. w celu weryfikacji konta i ochrony przed oszustwami, wszyscy gracze muszą dokonać wpłaty przed dokonaniem wypłaty. Jednorazowa kumulacja jest związana z tą wpłatą.

  6. o ile nie określono inaczej, wszystkie bonusy, w tym bonusy cashback, bonusy bez depozytu itp. oraz depozyty dokonane w celu realizacji tych bonusów muszą zostać obrócone co najmniej 15 razy przed wypłatą. Zakłady postawione na wszystkie rodzaje gier Blackjack, Video Poker, Craps, Ruletka Amerykańska i Europejska oraz Bakarat nie liczą się do tego wymogu obrotu. Jeśli gra wykluczona zostanie rozegrana przed spełnieniem powyższych wymagań dotyczących zakładów, kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich wygranych i zamknięcia konta. Na przykład, jeśli wpłacono 100 PLN i zrealizowano bonus w wysokości 100 PLN, gracz musi postawić przynajmniej 3 000 PLN (100 PLN + 100 PLN) x 15) w odpowiednich grach, zanim zażąda wypłaty. Żądania wypłaty dokonane przed spełnieniem wymagań dotyczących zakładów będą odrzucane do momentu spełnienia wymagań dotyczących zakładów. 7.

  7. jeśli po wykorzystaniu bonusu gracz chce wypłacić kwotę wyższą niż jego depozyt, musi dysponować kwotą wyższą niż suma depozytu i bonusu. Na przykład, jeśli gracz dokona zakupu za 100 PLN i otrzyma 100 PLN bonusu, a następnie zażąda wypłaty 190 PLN, 190 PLN zostanie zwrócone na jego konto w kasynie. Gracz może wypłacić pieniądze ponownie dopiero, gdy jego saldo przekroczy 200 PLN lub gdy promocja dobiegnie końca.

  Promocja zostaje uznana za zakończoną, gdy gracz spełni wymagania dotyczące obrotu i dokona wypłaty lub gdy saldo wyniesie dokładnie zero. Jeśli promocja nie zostanie zakończona, zostanie anulowana, gdy saldo wyniesie dokładnie zero.

  9. gracze, którzy mają na swoim koncie jedną lub więcej oczekujących wypłat, nie są uprawnieni do otrzymywania bonusów, promocyjnych lub innych, dopóki takie wypłaty nie zostaną przetworzone lub anulowane. Nadużycie tych zasad, określonych przez kasyno, może spowodować anulowanie wygranych gracza.

  10. oferty promocyjnej nie można łączyć z żadną inną ofertą promocyjną, a wszystkie oferty promocyjne są dostępne wyłącznie dla graczy, którym dana oferta została złożona bezpośrednio przez kasyno. Oferty promocyjne przesyłane pocztą elektroniczną są przeznaczone wyłącznie dla odbiorcy i nie mogą być przekazywane dalej.

  W przypadku podejrzenia nadużycia promocji, nagrody mogą zostać odrzucone według uznania kierownictwa. 12) Wszystkie wypłaty będą monitorowane i odmawiane w przypadku podejrzenia oszustwa lub według uznania kierownictwa kasyna.

  12 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu w niniejszej części Warunków i postanowień w Witrynie. Obowiązkiem użytkownika jest regularne zapoznawanie się z Regulaminem oraz zwracanie uwagi na wszelkie dodatkowe zasady zawarte w promocyjnych wiadomościach e-mail. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakiegokolwiek punktu związanego z daną Promocją, Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z Zespołem Obsługi Klienta i uzyskanie pełnych informacji przed wzięciem udziału w jakiejkolwiek Promocji.

  13. wszelkie promocje lub oferty mogą, zdaniem kierownictwa, zostać zakończone w dowolnym momencie bez uprzedzenia lub zobowiązań.

  14. Zarząd zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niektórych krajów lub poszczególnych ofert promocyjnych. Oferty promocyjne przesyłane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie dotyczą wyłącznie gracza, do którego kierowana jest korespondencja.

  15. Zasady i warunki zawarte w niniejszym dokumencie stanowią kompletną, ostateczną i wyłączną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką oraz zastępują i łączą wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do pozyskiwania ofert promocyjnych lub premii.

  16. Premia w wysokości 100% lub więcej jest wiążąca i nie podlega zwrotowi.

  Zasady darmowych bonusów

  1. czasami 1 Win Casino oferuje ciągłe promocje, w których gracze otrzymują bonus bez konieczności wcześniejszego złożenia depozytu. (na przykład darmowe pieniądze). Poniżej znajdują się zasady, których gracze muszą przestrzegać w przypadku promocji z darmowymi pieniędzmi.

  2. Należy pamiętać, że członkowie, którzy nie dokonali jeszcze co najmniej jednego depozytu w kasynie, mogą odebrać darmowe pieniądze tylko raz, w tym, ale nie tylko: Bonus powitalny, Bonus bez depozytu, Bonus urodzinowy i darmowe spiny. Wszelkie wygrane z innych darmowych pieniędzy są nieważne. 3.

  3. Kasyno jest świadome, że niektóre linki do darmowych bonusów mogą zostać umieszczone na innych stronach internetowych lub na naszych forach, a informacje otrzymane przez potencjalnego gracza mogły zostać wysłane do innych osób, które ich nie otrzymały. Jeśli mamy wystarczające podstawy, aby udowodnić, że gracz NIE otrzymał danej promocji za pośrednictwem wyłącznego medium, do którego została ona wysłana, nie będziemy honorować jego żądania wypłaty, nawet jeśli spełnił on kryteria dotyczące zakładów.

  4. wszelkie wygrane uzyskane dzięki tym środkom bonusowym mogą zostać zrealizowane, jeśli kwota wypłaty jest wyższa niż 25,00 PLN.

  5. Maksymalna kwota wykupu, jaką gracze mogą otrzymać z wygranych z istniejących i poprzednich darmowych promocji wynosi 50,00 PLN. Wszelkie kwoty pozostałe z darmowych wygranych zostaną natychmiast usunięte z konta gracza po przetworzeniu wypłaty. Każda próba przekroczenia tego limitu spowoduje potrącenie środków z konta.

  Wypłaty z darmowych bonusów w wysokości od 25 do 50 PLN zostaną zrealizowane wyłącznie po przedstawieniu kopii faktury zgodnej z adresem zarejestrowanym na koncie 1 Win.

  7. Przed zleceniem wypłaty należy rozegrać całą kwotę bonusu. Aby wypłacić pieniądze z darmowych pieniędzy, gracz musi obrócić otrzymaną kwotę bonusu 40 razy. Zasada ta ma zastosowanie do graczy, którzy nie dokonali wpłaty w ciągu ostatnich 14 dni. Przykład: Jeśli otrzymasz bonus powitalny w wysokości 5 PLN, musisz postawić 200 PLN zanim będziesz mógł wypłacić wygrane. Zakłady postawione na ruletkę, kości, bakarata, wideo pokera i dowolny rodzaj blackjacka nie wliczają się do wymagań dotyczących zakładów.

  8. 1 Win Casino jest świadome, że niektóre linki do darmowych bonusów mogą zostać umieszczone na innych stronach internetowych lub na naszych forach, lub że informacje otrzymane przez potencjalnego gracza mogły zostać wysłane do innych, którzy ich nie otrzymali. Jeśli 1 Win ma wystarczające podstawy, aby udowodnić, że gracz NIE otrzymał danej promocji za pośrednictwem wyłącznego kanału, do którego została ona wysłana, nie przyjmiemy wniosku o wypłatę od gracza, nawet jeśli spełnił on kryteria dotyczące zakładów.

  9. Bonusy nie są obecnie dostępne dla graczy z następujących krajów: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Indie, Litwa, Malezja, Mauritius, Macedonia, Czarnogóra, Portugalia, Rosja, Wielka Brytania, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina.

  10. wygrane uzyskane na zduplikowanych kontach zostaną automatycznie unieważnione i usunięte z kont.

  11. Należy pamiętać, że do tych bonusów mają zastosowanie ścisłe ograniczenia dotyczące gry. Po spełnieniu wymagań dotyczących zakładów możesz grać w dowolne gry w naszym kasynie. 12.

  12. Należy pamiętać, że zasady i warunki dotyczące wszystkich bonusów są uzupełnieniem zasad i warunków obowiązujących w 1 Win Casino.

  13. Klient nie może skorzystać z więcej niż jednego darmowego bonusu / oferty darmowych obrotów pod rząd: Jeśli klient skorzysta z dwóch lub więcej darmowych bonusów bez dokonania w międzyczasie wpłaty prawdziwych pieniędzy, zarząd zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich bonusów i wygranych.

  14) Maksymalny limit wypłat bonusów darmowej gry wynosi 180 PLN, chyba że określono inaczej.

  Filtrowanie poczty elektronicznej

  Nie pozwól, aby kontrole spamu zepsuły Ci zabawę! Dodaj 1 Win do listy bezpieczeństwa Dodaj i [email protected] do grupy listy bezpieczeństwa, aby otrzymywać ważne informacje o koncie i ekskluzywne oferty dla swojego konta!

  Zasady fair play i bezpieczeństwo

  1 Win dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe i finansowe były zawsze w 100% bezpieczne i poufne. Stosujemy standardowe protokoły bezpieczeństwa (w tym 128-bitową technologię szyfrowania danych SSL), aby zapewnić, że wszystkie transakcje, w tym wpłaty i wypłaty, są przeprowadzane w całkowicie bezpieczny sposób. Wszystkie transakcje finansowe dokonywane w 1 Win Casino są przetwarzane przez najbardziej zaawansowane platformy rozliczeniowe dostępne obecnie na rynku. Technologie te chronią użytkownika przed przechwyceniem jego danych przez osoby trzecie podczas transmisji między użytkownikiem a 1 Win Casino. Możesz być pewien, że w żadnym wypadku nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim.

  Wykrywanie oszustw i zapobieganie im

  1 Win Casino jest zaangażowane w politykę ciągłego wykrywania oszustw i zapobiegania im we wszystkich aspektach naszej działalności hazardowej. Nie tolerujemy żadnego rodzaju oszustw na naszej stronie i wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zamknięciem konta, przepadkiem wszystkich wygranych oraz mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego i/lub karnego przeciwko danemu graczowi. W celu weryfikacji tożsamości naszych członków, podczas przetwarzania transakcji od nowych graczy stosujemy ustalony proces bezpieczeństwa. W ramach tego procesu użytkownik może w dowolnym momencie zostać poproszony o podanie niektórych lub wszystkich poniższych informacji:

  Kserokopię aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, np. prawa jazdy lub paszportu.

  Kserokopię każdej karty kredytowej (przednią i tylną), której używasz lub zamierzasz użyć w kasynie.

  Kserokopia wyciągu z karty kredytowej (zawierająca imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej) oraz podpisane zwolnienie z odpowiedzialności za każdą kartę kredytową użytą w kasynie.

  Procedury te mają na celu zapewnienie integralności wszystkich transakcji elektronicznych, zakupów i wypłat w naszym systemie. Dziękujemy za wyrozumiałość w tej sprawie i przepraszamy za powstałe niedogodności.

  Fair Play

  Wielu graczy grających w sieci po raz pierwszy zastanawia się nad kwestią uczciwości i nad tym, w jaki sposób możemy zapewnić prawdziwie uczciwą grę. 1 Win Casino gwarantuje uczciwą grę przez cały czas dzięki wykorzystaniu certyfikowanego i zweryfikowanego Generatora Liczb Losowych (RNG). Ten standardowy w branży system gwarantuje niezmiennie losowe wyniki i został gruntownie przetestowany i przeanalizowany w milionach rund gry. Ponadto 1 Win Casino posiada licencję na gry hazardowe wydaną przez rząd Antyli Holenderskich, na mocy której działamy zgodnie z surowym kodeksem postępowania.

  Historia transakcji

  Dla Twojej dodatkowej korzyści, 1 Win Casino posiada zintegrowany dziennik gier i finansów, który pozwala na przeglądanie szczegółów historii gier (w tym daty, czasu, wyników gier, kombinacji kart, wygranych itp.), jak również historii wpłat i wypłat. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na prawdziwe pieniądze, możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do tych zapisów. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące fair play lub bezpieczeństwa w 1 Win Casino i jego partnerach, prosimy o kontakt: [email protected].

  Członkowie są zobowiązani do aktualizowania swoich dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Jeśli okaże się, że identyfikator stracił ważność, członek musi przedstawić ważny identyfikator.
  Certyfikaty

  TST Certification Technical Systems Testing (TST), uznana na arenie międzynarodowej i akredytowana instytucja badawcza, której klientami są International Game Technology (IGT), Aristocrat, Mikohn oraz loterie Michigan, Massachusetts, DC i Ontario, potwierdziła, że Generator Liczb Losowych (RNG) wykorzystywany przez 1 Win jest uczciwy i losowy.